Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Masa Kebangkitan

Sri Suyanta Harsa
Muhasabah 18 Shafar 1443

Masa Kebangkitan
Saudaraku, setelah istirahat sembari menunggu dalam waktu tertentu sampai datangnya hari kiamat, maka manusia akan dibangkitkan dari alam qubur. 

Terdapat banyak sekali teks ayat yang menginfornasikan kebenaran hari kebangkitan. Di antaranya, Allah berfirman yang artinya Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. (Qs. Al-Rum 40)

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. Al-Rum 50)

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): “Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya)“. ( (Qs. Al-Rum 55)

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. Lukman 28)

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. (Qs.Yaasiin 12)

Dan, barang siapa berpaling dari peringatan-Ku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (QS Thaahaa 124).

Dan dalam suatu riwayat, manusia skam dibangkit sesusi tabiatnya. Semoga kita dibangkitkan dari istirahat dari alam qubur bersama keluarga yang masih saling mengenali karena wajah-wajah bercahaya dan  berseri-seri. Aamiiin